Έργα

Δημόσια Έργα

Δημόσια
Έργα

Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η κατασκευή δημοσίων έργων. Η ΓΗΓΕΡΤΟΝ, έχει να επιδείξει μεγάλο αριθμό δημόσιων έργων σε διάφορες κατηγορίες.

Διαβάστε Περισσότερα
Ιδιωτικά Έργα

Ιδιωτικά
Έργα

Δίνεται έμφαση στην κατασκευή και διαχείριση ακίνητης περιουσίας σε ιδιαίτερες περιοχές, με σαφή συγκριτικά πλεονεκτήματα στην αγορά ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Διαβάστε Περισσότερα
Έργα Υψηλής Τεχνολογίας

Έργα Υψηλής Τεχνολογίας

Επιτυχής εκτέλεση έργων υψηλη?ς τεχνολογι?ας, συνεισφε?ροντας στην ενι?σχυση των υποδομω?ν της χω?ρας. Έργα βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακού τομέα.

Διαβάστε Περισσότερα
Έργα Εξωτερικού

Έργα
Εξωτερικού

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα των δημόσιων και ιδιωτικών κατασκευών και ενέργειας στην ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Λιβύης.

Διαβάστε Περισσότερα

Ιστορική αναδρομή και φιλοσοφία

Η εταιρεία ΓΗΓΕΡΤΟΝ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1994 και στελεχώθηκε από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με εξειδικευμένη γνώση, ακαδημαϊκή επάρκεια και 30χρονη παρουσία στο χώρο των Δημοσίων Έργων.

Η παροχή και η διεκπεραίωση ολοκληρωμένων κατασκευαστικών λύσεων με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, μέσα σε άριστα χρονικά περιθώρια, κατατάσσει την ΓΗΓΕΡΤΟΝ ανάμεσα στις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της εγχώριας αγοράς.

H εταιρεία ευθυγραμμίζοντας την πολιτική της με τις σύγχρονες κατασκευαστικές εξελίξεις αναδιοργανώνει συνεχώς τη στρατηγική της, δημιουργώντας ένα δυναμικό και ευέλικτο κατασκευαστικό, εργοληπτικό και εμπορικό σχήμα.

Φιλοσοφία και όραμα της εταιρείας είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευαστικής αγοράς προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής τεχνολογία και τεχνογνωσίας.

Κύριο μέλημα αποτελεί η κατασκευή σύγχρονων χώρων και υποδομών, πρωτίστως με υψηλή ποιότητα, μοντέρνα αισθητική και λειτουργικότητα που να ανταπεξέρχονται στις προδιαγραφές μιας σύγχρονης κοινωνίας.